Aftryk

Address:
Fujifilm Nordic
Telegrafvej 5B - DK-2750 Ballerup

Phone:
45 65 57 01

E-Mail:
[email protected]

Managing Director:
Patrik Wigholm

DK-35466096
01264514

Value Added Tax Identification Number:
DK-35466096

WEEE-registreringsnummer:
35466096

Oplysninger om online tvistbilæggelse

Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for online tvistbilæggelse (OS). Du kan finde platformen på

https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vi er hverken villige eller forpligtede til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et forbrugervoldgiftsnævn.