Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

1. Anvendelsesområde for denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger

1.1. Anvendelsesområde

Denne fortrolighedspolitik beskriver vores forpligtelse til at beskytte databeskyttelse, og hvordan vi behandler de personlige oplysninger, som vi modtager fra besøgende på dette websted ("websted(er)") og brugere af softwareapplikationer ("app(er)"), der (i) forvaltes og drives af FUJIFILM Europe eller et af dets datterselskaber som angivet i afsnittet "Data Controller" ("FUJIFILM" eller "vi") og (ii) har et link til denne fortrolighedspolitik.

Denne fortrolighedspolitik kan også gælde, når der henvises til den i en offline-sammenhæng, f.eks. i forbindelse med workshops og andre arrangementer og markedsføringsaktiviteter.

I tilfælde af at bestemmelser, der afviger fra denne privatlivspolitik, er tydeligt angivet, har de relevante afvigende bestemmelser forrang.

1.2. Dataansvarlig og databeskyttelsesansvarlig

Den dataansvarlige i forhold til alle personoplysninger, der indsamles inden for rammerne af denne privatlivspolitik, er Fujifilm Nordic Telegrafvej 5B - DK-2750 Ballerup. For yderligere oplysninger henvises til webstedets aftryk.

Vores databeskyttelsesansvarlige/databeskyttelsesteam kan kontaktes pr. post eller via e-mail på [email protected].

1.3. Eksterne links

Denne fortrolighedspolitik gælder ikke for de websteder, der har offentliggjort deres egen fortrolighedserklæring, og for tredjepartswebsteder, selv om der er links til deres websteder på vores websted(er) og app(s). Vær opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for sådanne andre hjemmesiders fortrolighedspraksis. Vi opfordrer vores brugere til at være opmærksomme, når de forlader et af vores websteder, og til at læse erklæringerne om beskyttelse af personlige oplysninger på hvert enkelt websted, der indsamler personlige oplysninger.

2. Forvaltning af personlige oplysninger

2.1. Indsamling af personlige oplysninger

I princippet kan du se webstedet/webstederne uden at videregive personlige oplysninger. Webstedet/webstederne og app'en/app'erne kan indsamle visse tekniske oplysninger, f.eks. hvilket indhold du har set på webstedet/webstederne, eller hvilket websted du har henvist til for at få adgang til webstedet/webstederne. I forbindelse med indsamlingen af sådanne oplysninger, som har til formål at forbedre anvendeligheden af webstedet/webstederne eller appen/appene, må oplysningerne ikke indsamles på en måde, hvor du kan identificeres, og du må heller ikke identificeres under informationsanalysen.

Du kan blive bedt om eller påkrævet at give personligt identificerbare oplysninger ("Personlige oplysninger") for at få adgang til visse områder af webstedet. Vi kan også bede om visse personlige oplysninger, når du bestiller et produkt, anmoder om tjenester, deltager i salgsfremmende aktiviteter eller forskningsundersøgelser eller korresponderer med os. Personlige oplysninger, som vi indsamler, kan omfatte navn, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse, betalingsoplysninger og andre oplysninger, som du giver os f.eks. i en kontaktformular, registrering til en konto eller abonnement på et nyhedsbrev eller anden markedsføringskommunikation.

Vi behandler dine personlige oplysninger på grundlag af dit samtykke, til opfyldelse af en kontrakt eller som nødvendigt for at varetage vores legitime interesser, herunder for at besvare dine forespørgsler og for at tilpasse og forbedre vores webtilbud, produkter og tjenester i overensstemmelse med dine præferencer (art. 6 (1) (a), (b) og (f) GDPR).

2.2. Formål med brug af personlige oplysninger

Formålet med brugen af dine personlige oplysninger skal være klart angivet i denne privatlivspolitik eller på anden måde ved indsamlingen af oplysningerne, undtagen i tilfælde, hvor formålet med brugen er indlysende for dig. Brugen af personlige oplysninger, som du har givet os, skal være begrænset til det formål, som du på forhånd er blevet informeret om. Vi forbeholder os dog retten til at foretage yderligere behandling i det omfang, det er tilladt eller påkrævet i henhold til relevante love og bestemmelser.

Desuden kan vi være forpligtet til at bruge og opbevare personoplysninger af juridiske årsager og af hensyn til overholdelse af lovgivningen, f.eks. til forebyggelse, afsløring eller efterforskning af kriminalitet, forebyggelse af tab eller bekæmpelse af svig. Vi kan også bruge personoplysninger til at opfylde vores interne og eksterne revisionskrav, til informationssikkerhedsformål, og når vi på anden måde mener, at det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt: (a) i henhold til gældende lovgivning, hvilket kan omfatte love uden for dit bopælsland; (b) for at besvare anmodninger fra domstole, retshåndhævende myndigheder, tilsynsmyndigheder og andre offentlige og statslige myndigheder, hvilket kan omfatte sådanne myndigheder uden for dit bopælsland; (c) for at håndhæve vilkår og betingelser; og (d) for at beskytte vores rettigheder, privatliv, sikkerhed eller ejendom eller andre personers rettigheder, privatlivets fred, sikkerhed eller ejendom.

Følgende eksempler illustrerer mulige scenarier, hvor vi indsamler og bruger dine personlige oplysninger:

2.2.1. Brugerkonti

Når du registrerer dig for en kundekonto, indsamler vi normalt navn, e-mailadresse og adgangskode. Derudover kan du angive din adresse, herunder fakturerings- og leveringsadresse på din kundekonto. Når du afgiver en ordre, indsamler vi data om de varer, du har valgt, de tilhørende prisoplysninger, eventuelle kuponer, du måtte bruge, din fakturerings- og leveringsadresse samt den valgte betalings- og forsendelsesmetode. I forbindelse med opfyldelsen af ordrer indsamler vi især oplysninger om betaling, levering og returnering.

Vi kan bruge dine personlige oplysninger til at vedligeholde din brugerkonto, til at bekræfte, at du er en legitim bruger, til at give dig de ønskede oplysninger om FUJIFILM-produkter og -tjenester, herunder eventuelle nyhedsbreve, som du abonnerer på, og til at besvare support og andre forespørgsler, du måtte have. I forbindelse med din brugerkonto kan vi analysere din brug af vores websted og vores nyhedsbrev for bedre at forstå dine præferencer og for at forbedre vores webtjenester. Vi gemmer sådanne oplysninger i forbindelse med din brugerkonto. Hvis du har givet dit samtykke til markedsføring, kan vi også kontakte dig under dine erhvervskontaktoplysninger til markedsføringsformål i forbindelse med vores produkter og tjenester, som kan være af interesse for dig.

Hvis du har oprettet en brugerkonto, gemmer vi dine data, så længe du opretholder din brugerkonto. I tilfælde af sletning af din brugerkonto gemmer vi kun de relevante data i det omfang, det er tilladt eller påkrævet i henhold til loven.

Via din brugerkonto kan du administrere og opdatere dine kontaktoplysninger og dine præferencer. Du bedes behandle dine adgangsoplysninger fortroligt og må ikke dele din adgangskode med tredjepart. Hvis du får kendskab til, eller hvis du har mistanke om, at en tredjepart har fået uautoriseret adgang til dine adgangsdata eller bruger din konto, bedes du ændre din adgangskode uden unødig forsinkelse.

2.2.2. Personaliserede tjenester

I forbindelse med de personlige tjenester kan vi behandle og bruge dine oplysninger til reklame- og markedsundersøgelser eller til personlig levering af tjenester, hvis du har givet dit samtykke. Hvis du giver dit samtykke, kan de oplysninger, som du får adgang til, mens du besøger hjemmesiden(e) og apps, blive gemt i en brugerprofil for at kunne tilbyde dig oplysninger, der er specifikt tilpasset dig (f.eks. i form af et nyhedsbrev). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden.

Hvis du bruger personlige tjenester, vil vi bruge dine personlige oplysninger, der er nødvendige for at levere tjenesterne, så længe du er registreret og derefter så længe som krævet eller tilladt i henhold til gældende lovgivning. Vi kan dele dine oplysninger med tilknyttede FUJIFILM-virksomheder, hvis det er nødvendigt for at besvare dine henvendelser eller hvis det er nødvendigt for at levere tjenesterne. Vi kan også videresende forespørgsler vedrørende vores produkter og tjenester til en distributør, der er ansvarlig for den relevante produkt- eller tjenestekategori og region.

2.2.3. Blog / fora

Nogle af vores websteder tilbyder offentligt tilgængelige blogs eller fællesskabsfora. Du skal være opmærksom på, at alle oplysninger, du giver i disse områder, kan blive læst, indsamlet og brugt af andre, der har adgang til dem. Hvis du vil anmode om at få fjernet dine personlige oplysninger fra vores blog eller fællesskabsforum, skal du kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet i afsnittet "Kontakt os". I nogle tilfælde kan vi muligvis ikke fjerne dine personlige oplysninger, og i så fald giver vi dig besked, hvis vi ikke kan gøre det, og hvorfor vi ikke kan gøre det.

2.2.4. Nyhedsbreve pr. e-mail

Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev, bruger vi de personlige oplysninger, som du har givet os, til at sende dig vores nyhedsbrev som aftalt. Nyhedsbrevs-e-mails kan indeholde web beacons, sporingspixels eller links, der gør det muligt for os at analysere din brug af nyhedsbrevet, herunder oplysninger om, hvorvidt du har modtaget og åbnet vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig nyhedsbrevet enten ved at sende en besked til os eller via et dedikeret afmeldingslink i nyhedsbrevet.

2.2.5. E-mail-reklame uden abonnement

Hvis vi modtager din e-mailadresse i forbindelse med salg af varer eller tjenester, og du ikke har gjort indsigelse mod dette, er vi berettiget til regelmæssigt at tilbyde dig lignende varer og tjenester, som f.eks. dem, du har købt ved hjælp af din e-mail. Du kan til enhver tid i fremtiden trække dit samtykke til en sådan brug af din e-mailadresse tilbage ved at sende en besked til os eller via afmeldingslinket i vores e-mails.

2.2.6. Postreklamer

Vi kan i henhold til gældende lovgivning være berettiget til at gemme dit for- og efternavn, din postadresse og eventuelt din titel og akademiske grad og bruge dem til vores egne reklameformål, især til at sende tilbud og oplysninger om vores varer og tjenester via post. Du kan til enhver tid for fremtiden gøre indsigelse mod denne brug af dine oplysninger ved at sende en meddelelse til os.

2.3. Deling og videregivelse af data

Vi vil ikke videregive eller levere, dele eller på anden måde distribuere dine personlige oplysninger til tredjeparter, undtagen som beskrevet i denne privatlivspolitik. Vi deler personlige oplysninger når:
(a) dit samtykke er givet på forhånd;
(b) det er nødvendigt for at kunne levere vores tjenester til dig, herunder især at sende markedsføringskommunikation, yde kundeservice, støtte vores markedsføring og produktdistribution eller drive vores systemer eller applikationer. Disse virksomheder har kun tilladelse til at bruge dine personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere disse tjenester.
(c) Personlige oplysninger kan deles med FUJIFILM-koncernen, hvis det er nødvendigt for at levere tjenester eller opfylde produktbestillinger, til kontoadministration, for at lette salg og markedsføring, til kunde- og teknisk support og til at fremme forretnings- og produktudvikling. Klik her http://www.fujifilm.com/about/office/ for at se en liste over de steder i FUJIFILM-koncernen, som vi kan dele personlige oplysninger med. Vi kan også videresende forespørgsler vedrørende vores produkter og tjenester til en tredjepartsdistributør, der er ansvarlig for den relevante produkt- eller tjenestekategori og region;
(d) du bestiller produkter eller bruger andre tjenester, som kræver et gebyr, dit navn, din adresse, dit kreditkortnummer og andre oplysninger videregives til finansielle institutioner eller andre parter med henblik på betalingsafvikling;
(e) vores virksomhed overdrages eller overføres enten ved lov eller på anden måde, herunder fusioner, konsolideringer og opløsning eller overførsel af aktiviteter;
(f) hvis videregivelse af dine personlige oplysninger er påkrævet i henhold til gældende love og regler, eller hvis en sådan videregivelse på anden vis er nødvendig til støtte for en strafferetlig eller anden retlig efterforskning eller procedure, der gennemføres af relevante myndigheder; eller
g) der er et umiddelbart behov for videregivelse for at beskytte menneskeliv eller menneskerettigheder.

2.4. Internationale dataoverførsler

Vi kan overføre de personlige oplysninger, som vi indsamler, til og opbevare sådanne oplysninger i andre lande, som kan have andre love om beskyttelse af privatlivets fred eller databeskyttelse end det land, hvor oplysningerne blev givet.

Det betyder, at dine personlige oplysninger også kan blive overført til og/eller behandlet af FUJIFILM-enheder eller (på deres vegne) af tredjepartstjenesteudbydere uden for Den Europæiske Union ("EU") eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"). Databeskyttelsesbestemmelserne i de relevante lande, hvor dine personlige oplysninger indsamles eller behandles, kan afvige fra det beskyttelsesniveau, som lovgivningen i EU/EØS giver. FUJIFILM vil dog sikre en passende beskyttelse af dine personlige oplysninger i overensstemmelse med de gældende love og de principper, der er fastsat heri. Ved at bruge vores websted(er) og app(s) accepterer du indsamling og overførsel af dine personlige oplysninger uden for EU/EØS som beskrevet heri.

2.5. Datasikkerhed

FUJIFILM træffer passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod misbrug og for at forhindre tab af dine oplysninger. Dine personlige oplysninger gemmes i et sikkert driftsmiljø, som ikke er tilgængeligt for offentligheden. Alle personlige oplysninger, som du giver i forbindelse med registrering eller brug af personlige tjenester, overføres i krypteret form for at forhindre misbrug af oplysningerne af tredjepart.

3. Brug af cookies, sporingsteknologi og plug-ins til sociale medier

3.1. Brug af cookies og sporingsteknologi

Vores websted(er) og app(s) kan bruge "cookies" eller lignende teknologier (analyseprogrammer og sociale medietjenester). Cookies er tekstfiler, der sendes af et eller flere websteder til brugerens browser for at gemme oplysninger på brugerens enheder. Når der er adgang til webstedet/webstederne, læser webstedet/webstederne de oplysninger, der er indeholdt i cookien.

3.1.1. Dit samtykke til brugen af cookies

Vi skelner mellem strengt nødvendige cookies, som er nødvendige for, at vores websted(er) kan fungere korrekt, og andre cookies. Strengt nødvendige cookies kræver ikke dit samtykke. For andre cookies anmoder vi om dit samtykke, før vi placerer dem på din enhed. Du kan først bruge vores websted, når du har bekræftet dine cookieindstillinger.
Når du besøger vores websted(er) første gang, vises et pop-up-vindue med vores Cookie Consent Manager. Hvis du klikker på knappen "Cookie Settings" (Cookie-indstillinger), vil du blive sendt til Privacy Preference Center. Privacy Preference Center viser også en cookie-liste, hvor du kan finde oplysninger om cookies og de formål, de bruges til. I Privacy Preference Center kan du aktivere eller deaktivere brugen af cookies med vippeknappen. Bemærk venligst, at hvis du ikke accepterer cookies, kan du muligvis ikke bruge visse funktioner på vores websted efter hensigten.

3.1.2. Ændring af dine cookie-præferencer / tilbagekaldelse af dit samtykke

Du kan ændre dine cookiepræferencer når som helst i cookieindstillingerne.
[$ INSERT OneTrust Cookie Button og/eller $LINK_IN_FOOTER]
Du kan også til enhver tid deaktivere brugen af/slette cookies via dine browserindstillinger. Bemærk venligst, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan gøre fuld brug af alle de funktioner, som tilbydes på webstedet/webstederne.

3.2. Plug-ins til sociale netværk

Vores websted(er) og app(s) kan tilbyde plug-ins til sociale netværk ("netværk"). Plugins til sociale netværk er nemme måder at dele indhold med andre mennesker via netværk. Når du får adgang til webstedet/webstederne, kan disse plugins potentielt skabe en direkte forbindelse mellem din browser og de respektive netværk. Hvis du interagerer med plugins, f.eks. i forbindelse med Twitter ved at klikke på "Tweet This" eller med Facebook ved at klikke på "Jeg synes godt om"-knappen eller lave en kommentar, vil de tilsvarende oplysninger blive overført direkte fra din browser til netværket. I nogle tilfælde udveksles der allerede oplysninger med et netværk, når du besøger webstedet/webstederne, uanset om du interagerer med plugins eller ej.

Du kan forhindre, at oplysninger deles med et netværk ved ikke at tillade de tilsvarende cookies og/eller ved at logge af fra netværket, før du bruger webstedet/webstederne.
4. Opbevaring af data

Vi opbevarer dine personlige oplysninger, så længe din konto er aktiv, eller så længe det er nødvendigt for at give dig tjenester. Vi opbevarer og bruger dine personlige oplysninger, hvis det er nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser, løse tvister og håndhæve vores aftaler.

5. Dine rettigheder i forbindelse med dine personlige oplysninger i henhold til GDPR

Du har ret til at anmode os om adgang til og berigtigelse eller sletning af personoplysninger, til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, til at gøre indsigelse mod en sådan behandling og til at udøve din ret til dataportabilitet i overensstemmelse med GDPR og gældende lovgivning.

Du har ret til at indgive en klage til en kompetent tilsynsmyndighed i overensstemmelse med GDPR og gældende lovgivning, hvis du mener, at behandlingen af personoplysninger vedrørende dig er i strid med GDPR. Til dette formål kan du især kontakte tilsynsmyndigheden i den EU-medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller det sted, hvor den påståede overtrædelse finder sted. En liste over de nationale databeskyttelsesmyndigheder kan findes her https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

6. Ændringer i privatlivspolitikken

FUJIFILM forbeholder sig ret til at ændre, ændre eller opdatere denne fortrolighedspolitik. Hvis vi beslutter os for at ændre vores privatlivspolitik, vil vi offentliggøre den reviderede privatlivspolitik og angive datoen for offentliggørelsen. Husk venligst at gennemgå fortrolighedspolitikken for eventuelle ændringer ved tilbagevendende besøg, da fortsat brug af webstedet/webstederne eller app'en/app'erne efter en offentliggjort revision angiver dit samtykke til, at vi må bruge dine oplysninger i overensstemmelse med den ændrede, ændrede eller opdaterede fortrolighedspolitik.