Vilkår og betingelser for brug

Tak for dit besøg på dette websted. Dette websted, herunder alle landespecifikke sider på lokale sprog og alle andre sider, tilhører FUJIFILM Europe og vedligeholdes og stilles til rådighed for offentligheden udelukkende af FUJIFILM med det formål at tilbyde dem, der er interesseret i FUJIFILM Corporation i Europa og FUJIFILM's produkter og tjenester, en bekvem måde at finde relevante oplysninger på, f.eks. de seneste pressemeddelelser, finansielle oplysninger, produktsortiment, lokale kontaktoplysninger og websteder, der ejes af FUJIFILM's datterselskaber eller dets distributører.
Din adgang til, browsing og brug af dette websted er underlagt følgende vilkår og betingelser og alle andre vilkår, betingelser eller retningslinjer, der er fastsat andetsteds på dette websted, samt alle gældende love, regler og bestemmelser, herunder, men ikke begrænset til, love vedrørende varemærker, ophavsrettigheder, retten til privatlivets fred og ærekrænkelse.

FUJIFILM beder dig derfor om at læse vilkår og betingelser omhyggeligt.

1. Brug af dette websted

Disse vilkår og betingelser gælder for dette websted og for alle andre websteder, der linker til vilkår og betingelser. Du kan finde yderligere vilkår og betingelser vedrørende specifikke sider på dette websted. Din brug af sådanne sider på dette websted er underlagt de pågældende siders vilkår og betingelser. Hvis der er uoverensstemmelser mellem de vilkår og betingelser, der er anført heri, og yderligere vilkår og betingelser, der er anført andre steder på dette websted, har de yderligere vilkår og betingelser forrang.

Med forbehold af disse vilkår og betingelser giver FUJIFILM dig hermed i henhold til FUJIFILMs intellektuelle ejendomsrettigheder en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, ikke-overdragelig ret til at bruge dette websted og indholdet på dette udelukkende til personlig, ikke-kommerciel brug underlagt de begrænsninger og forpligtelser, der er fastsat i disse vilkår og betingelser. Der gives ikke yderligere rettigheder til at nå ud til andre.

2. Intellektuel ejendomsret

Medmindre andet er angivet eller anført, tilhører al tekst, softwareprogrammer, der er tilgængelige på eller via dette websted, og andet indhold på dette websted ("indhold"), herunder varemærker (registrerede og uregistrerede), grafik, fotografier, billeder, logoer og servicemærker (samlet benævnt "mærker"), samt udvælgelse, opstilling og "look and feel" af mærkerne og andet indhold FUJIFILM eller tredjeparter, der har givet FUJIFILM tilladelse til at bruge sådant indhold på dette websted. Alt indhold er beskyttet af international ophavsret og varemærkelovgivning.

3. Begrænsninger i brugen af indholdet på dette websted

Medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende lovgivning eller som tilladt heri eller andetsteds på dette websted eller ved at opnå forudgående skriftlig tilladelse fra FUJIFILM eller en tredjepart, der har den magt, myndighed, titel eller interesse, som er nødvendig for at give en sådan lovlig tilladelse, er det forbudt at ændre, kopiere, downloade, distribuere, overføre, vise, offentliggøre, sælge, licensere, skabe afledte værker eller på anden måde bruge mærker eller andet indhold, der er tilgængeligt på eller via dette websted, til kommercielle eller offentlige formål, herunder, men ikke begrænset til, brug som metatags på andre sider eller websteder på World Wide Web. Intet i disse vilkår og betingelser giver dig nogen rettigheder til mærkerne eller andet indhold, som ikke specifikt er nævnt heri.

4. Indhold fra tredjeparter

Dette websted kan indeholde links til websteder og indhold fra tredjeparter ("Tredjepartsindhold") som en service til dig. Ethvert indhold fra tredjeparter eller websteder fra tredjeparter, der er tilgængelige via links på webstedet, er ekstern information. FUJIFILM overvåger, gennemgår eller opdaterer ikke og har ingen kontrol over indhold fra tredjeparter eller websteder fra tredjeparter og har ingen kontrol over disse. Medmindre andet udtrykkeligt er anført, støtter eller godkender FUJIFILM ikke noget tredjepartsindhold, og FUJIFILM giver ingen erklæring, garanti eller garanti med hensyn til nøjagtigheden, fuldstændigheden, aktualiteten eller pålideligheden af tredjepartsindholdet. Hvis du bruger disse links og indholdet fra tredjeparter, gør du det udelukkende på eget ansvar. Desuden udgør eller indebærer henvisninger til produkter, tjenester, processer eller andre oplysninger ved handelsnavn, varemærke, producent, leverandør eller på anden måde ikke nogen godkendelse, sponsorering eller anbefaling fra FUJIFILM.

5. Opdateringer og revisioner

Indholdet på dette websted leveres af FUJIFILM som en bekvemmelighed for dig og kan ændres uden varsel. FUJIFILM kan til enhver tid og fra tid til anden revidere og opdatere vilkår og betingelser og indholdet. Vi anbefaler, at du med jævne mellemrum besøger denne side for at gennemgå og gøre dig bekendt med alle gældende vilkår og betingelser og gennemgår dette websted generelt for at gøre dig bekendt med eventuelle opdateringer og revisioner.

6. Ingen garantier

Dette websted, dets indhold og dets tjenester leveres "som de er" uden nogen form for garanti, hverken udtrykkelig eller stiltiende. FUJIFILM fraskriver sig alle garantier, herunder, men ikke begrænset til, de underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, informationsindhold, systemintegration eller nøjagtighed.

7. Kontakt

Du kan finde vores kontaktoplysninger under webstedsoplysningerne.